Tag archive: ניהול קשרי עובדים

השקעה שעובדת – "מיתוג פנים ארגוני"

העובד הוא הלקוח הכי חשוב, אם משקיעים בו ההשקעה תשתלם איך עושים זאת?
מהו בעצם 'מיתוג בפנים ארגוני'? אנו שואלים את מרגליות, והוא ניאות חלוק עמנו את השיטה על רגל אחת.
מרגליות: "פשוט מאד. כפי שאנו מבינים שיש צורך להשקיע במיתוג מבחוץ וזאת על מנת למצב את העסק מבחינה תדמיתית בפני הלקוח הפוטנציאלי, כך יש צורך לא פחות חשוב למתג את העסק והחברה בפני העובדים, להעצים את תחושת השייכות ולמנף את המבנה הארגוני הקיים. לכך, הוא אומר, אפשר להגיע עם השקעה אמנם, אבל לא בהכרח עם השקעה רבה.

קרא עוד