Tag archive: מותג

פסיפס התקשורת השיווקית

תקשורת שיווקית, צמד המלים הללו אינם קשורים בדווקא למילה תקשורת או שיווק. ההגדרה הזו מהווה למעשה את הפלטפורמה והשפה לביצוע אסטרטגי של פרסום, שיווק, יח"צ וקד"מ – ארבעת המרכיבים העיקריים עליהם כתבנו במדורים הקודמים, תוך שימוש מקביל בערוצי שיווק מקובלים נוספים, לפי הצורך.

קרא עוד