Tag archive: יחסי ציבור

פסיפס התקשורת השיווקית

תקשורת שיווקית, צמד המלים הללו אינם קשורים בדווקא למילה תקשורת או שיווק. ההגדרה הזו מהווה למעשה את הפלטפורמה והשפה לביצוע אסטרטגי של פרסום, שיווק, יח"צ וקד"מ – ארבעת המרכיבים העיקריים עליהם כתבנו במדורים הקודמים, תוך שימוש מקביל בערוצי שיווק מקובלים נוספים, לפי הצורך.

קרא עוד