RRIVLIN
08
עם פרופסור יעקב יהב מנכל המרכז הרפואי קפלן
יעדים בראשות דוד מרגליות מלווה מוסדות ועסקים מובילים במגזר החרדי בתכנון אסטרטגי
והטמעת פתרונות יצירתיים להתנהלות נכונה וממוקדת מול לקוחות העסק או התורמים